Privacy Policy

Definities en wettelijke verwijzingen

Deze Website (of deze Applicatie)
Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.
Eigenaar (of Wij)
Handige Tips voor Huis en Tuin – De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers verstrekt.
Gebruiker (of Jij)
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.
Dienst
De dienst verstrekt door deze Website zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.
Persoonlijk identificeerbare informatie
Verwijst naar informatie die een persoon identificeert of kan worden gebruikt om de persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, burgerservicenummer en creditcardinformatie. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is gekoppeld aan een geïdentificeerd individu.
Cookies
Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker telkens wanneer de bezoeker terugkeert naar de website aan de website verstrekt.
Gegevensbeheerder, voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
Privacybeleid van https://svklandvanloon.be
Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van Jouw informatie wanneer Jij de Dienst gebruikt en vertelt Jou over Jouw privacyrechten en hoe de wet Jou beschermt.
Deze Applicatie verzamelt enkele Persoonsgegevens van haar Gebruikers.
Eigenaar en Gegevensbeheerder
Handige Tips voor Huis en Tuin
E-mail van eigenaar:
mail@svklandvanloon.be

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisgebruikersprofielinformatie verzamelen van al onze Gebruikers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze Gebruikers: de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, socialemediaprofielinformatie, die de Gebruiker van plan is te kopen of te verkopen.

Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie over jou, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Voor de doeleinden van de CCPA betekent Persoonsgegevens alle informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft of gekoppeld kan worden, direct of indirect, aan Jou.
Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang dat nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die de Eigenaar nastreeft binnen de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor dergelijke verwerking, zolang die toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn verstrijkt, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.
Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie kunnen onze derde partij serviceleveranciers (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken) die dergelijke diensten verlenen als krediet, verzekering en escrowdiensten deze informatie van onze Gebruikers verzamelen. We controleren niet hoe deze derde partijen dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om bekend te maken hoe ze persoonlijke informatie gebruiken die aan hen is verstrekt door Gebruikers. Sommige van deze derde partijen kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend optreden als schakels in de distributieketen en die de informatie die aan hen is verstrekt, niet opslaan, behouden of gebruiken.
Hoe gebruikt de Website persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de Website aan te passen, passende serviceaanbiedingen te doen en om koop- en verkoopverzoeken op de Website te vervullen. We kunnen Gebruikers e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de Website of informatie die verband houdt met het onderwerp van de Website. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om Gebruikers te contacteren als reactie op specifieke vragen of om gevraagde informatie te verstrekken.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” binnen dit document), evenals voor het naleven van de wet en het verdedigen van onze rechten bij de bevoegde autoriteiten waar onze rechten en belangen worden bedreigd of waar we daadwerkelijke schade lijden. We zullen Jouw persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder jou hiervan op de hoogte te stellen.
Met wie kan de informatie worden gedeeld?

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie en/of geaggregeerde informatie over onze Gebruikers, inclusief demografische gegevens van onze Gebruikers, delen met onze gelieerde bureaus en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om “opt-out” te kiezen voor het ontvangen van informatie of om door ons of namens ons benaderd te worden door een bureau.
Gedragsremarketing

Het Bedrijf maakt gebruik van remarketingdiensten om aan Jou te adverteren nadat Jij onze Dienst hebt gebruikt of bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies en niet-cookie technologieën om ons te helpen Jouw apparaat te herkennen en te begrijpen hoe Jij onze Dienst gebruikt, zodat we onze Dienst kunnen verbeteren om Jouw interesses weer te geven en advertenties aan Jou te tonen die waarschijnlijk meer interessant voor Jou zijn.

Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en overdragen informatie over Jouw activiteit op Onze Dienst in overeenstemming met hun Privacybeleid en om ons in staat te stellen:

Verkeer en surfactiviteit op Onze Dienst te meten en te analyseren
Advertenties voor onze producten en/of diensten aan Jou te tonen op websites van derden of apps
De prestaties van Onze advertentiecampagnes te meten en te analyseren

Sommige van deze externe leveranciers kunnen niet-cookie technologieën gebruiken die niet worden beïnvloed door browserinstellingen die cookies blokkeren. Jouw browser staat mogelijk niet toe dat Jij dergelijke technologieën blokkeert. Je kunt de volgende tools van derden gebruiken om de verzameling en het gebruik van informatie voor het serveren van op interesses gebaseerde advertenties te weigeren:

Het opt-out platform van NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
Het opt-out platform van EDAA: http://www.youronlinechoices.com/
Het opt-out platform van DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Je kunt je afmelden voor alle gepersonaliseerde advertenties door privacyfuncties op jouw mobiele apparaat in te schakelen, zoals Beperkte Advertentietracking (iOS) en Afmelden voor gepersonaliseerde advertenties (Android). Raadpleeg het Help-systeem van jouw mobiele apparaat voor meer informatie.

We kunnen informatie, zoals gehashte e-mailadressen (indien beschikbaar) of andere online identificatoren die zijn verzameld op Onze Dienst, delen met deze externe leveranciers. Dit stelt onze externe leveranciers in staat om Jou advertenties te herkennen en af te leveren op apparaten en browsers. Voor meer informatie over de technologieën die worden gebruikt door deze externe leveranciers en hun mogelijkheden op meerdere apparaten, verwijzen we je naar het Privacybeleid van elke hieronder vermelde leverancier.

De externe leveranciers die We gebruiken zijn:
Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door Handige Tips voor Huis en Tuin wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van Handige Tips voor Huis en Tuin, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.
Welke opties zijn beschikbaar voor Gebruikers met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de distributie van informatie?

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie van ons en/of onze leveranciers en gelieerde bureaus door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door:
Ons een e-mail te sturen naar mail@svklandvanloon.be

Worden er cookies gebruikt op de Website?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Gebruikers en de diensten die ze selecteren. We gebruiken ook Cookies voor veiligheidsdoeleinden om onze Gebruikers te beschermen.