inschrijvingen tijdens corona

Omwille van de verstrengde corona maatregelen en een beperkte personeelsbezetting hebben we beslist om geen fysieke zitdagen meer te houden op de OCMW’s. Kandidaat-huurders die zich wensen in te schrijven kunnen een formulier downloaden van de website. Dit formulier kan u terug vinden onder downloads. Kandidaat-huurders die niet over internet beschikken kunnen telefonisch een formulier aanvragen. Dit zal dan via de post worden verstuurd. Dit ingevulde en ondertekende formulier mag samen met een kopie van de identiteitskaart aan het SVK bezorgd worden. Dit kan via mail op inschrijvingen@svklandvanloon.be (een foto van de documenten mag ook) Of via de post SVK Land van Loon vzw, Tongersesteenweg 42 bus 001 3800 Sint-Truiden.

Klik hier voor inschrijvingsformulier tijdens Corona

20 november 2020 |