Nuttige informatie

Bij een inschrijving op de wachtlijst van het SVK komt wel wat kijken. Zo gaan we een aantal bewijsstukken moeten verzamelen. Je kan vermijden dat je meerdere keren moet terugkomen, door je degelijk voor te bereiden.

Hier vind je een lijst met documenten. Breng deze mee tijdens het inschrijvingsmoment.

 • Kopie van de identiteitskaarten (voorkant en achterkant) van alle gezinsleden + personen die mee verhuizen
 • Attest van woonst (historiek), af te halen bij het gemeentebestuur
 • Attest van gezinssamenstelling, af te halen bij het gemeentebestuur
 • Kopie van de aanslagbiljetten personenbelasting (aanslagjaar 2017 – inkomsten 2016) van alle gezinsleden en personen die mee verhuizen. !!Wanneer er 3 jaar voor de inschrijving geen inkomen kan aangetoond worden, neemt men het inkomen van 2 jaar voor de inschrijving. Wanneer men ook dan geen inkomen kan aantonen, neemt men dat van 1 jaar terug. En tenslotte, als ook dan geen inkomen kan worden aangetoond, wordt het huidig inkomen genomen.!!
 • Bewijzen van alle inkomsten van de laatste zes maanden (loonbriefjes, attesten van de vakbond, de mutualiteit, het OCMW, …), bewijzen van kindergeld
 • Bewijzen van betaling alimentatie en vonnis.
 • Kopie van het huidige huurcontract
 • Een recent betalingsbewijs van de huidige huur (rekeninguittreksel,…)
 • Andere attesten die uw woonnood kunnen staven (vonnis, opzegbrief,…)
 • Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende onderwijsinstelling, verklaring mondelinge taalvaardigheid SVK, attest Centra voor Volwassenonderwijs,…
 • Attest van inburgering

Inschrijvingen gebeuren enkel op de zitdagen.

Indien u - om wille van werk - u niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren, kan u een afspraak maken op kantoor. U kan ons hiervoor contacteren tijdens de kantooruren op 011/89.21.98. De afspraken worden ingepland op maandagavond van 16.00 tot 19.00 uur.

Zitdagen voor kandidaat-huurders

OCMW Gingelom: elke 1ste en 3de donderdag (OP AFSPRAAK) van de maand van 9.00 tot 11.00 uur

OCMW Alken: elke 1ste en 3de maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur

Gemeente Heers: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur

OCMW Borgloon: elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur

OCMW Wellen: elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur

OCMW Sint-Truiden: elke 1ste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en elke 3de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur OP AFSPRAAK

Sociaal huis De Semper (OCMW ) Tongeren: elke 1ste en de 3de maandag van de maand telkens van 9.00 tot 11.00 uur en elke 2de en 4de maandag van de maand van 9.00 tot 11.00 OP AFSPRAAK (via onthaal Sociaal Huis De Semper op het nummer 012/45.92.50)

OCMW Herk-de-Stad: elke 1ste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur en elke 3de donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur OP AFSPRAAK

OCMW Halen: elke 1ste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en elke 3de donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Sociaal huis Nieuwerkerken: elke 2de donderdag van de maand van 9.00 tot 11.00 en elke 4de donderdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur OP AFSPRAAK