Om een huurpremie te kunnen krijgen, moet u ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij. die werkzaam is in de gemeente waar u woont.

Vanaf 1 januari 2019 verstrekt het Vlaams Woningfonds huurwaarborgleningen opdat huurders hun huurwaarborg kunnen betalen bij het huren van een woning of appartement.