Om een huurpremie te kunnen krijgen, moet u ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij. die werkzaam is in de gemeente waar u woont.